Ze života učitelky...

A je to tady. Mám pocit, jako bych se ani neotočila, oko nezamhouřila a konec srpna je tady.

nadsenaucitelka@gmail.com
+420 739 767 649