Hračky a volný čas

Jedná se o vzdělávací materiál pro žáky ZŠ - přesněji pro žáky s OMJ (odlišným mateřským jazykem).

Materiál pomáhám žákům rozvíjet tyto klíčové kompetence:

  • jazykové a koumunikační
  • porozumění textu
  • učení se nové slovní zásoby
  • rozvoj fantazie a představivosti
  • seznámení se s tradicemi a zvyklostmi v ČR
50,00 Kč