Zvířata v lese

Materiál je vhodný pro 1. stupeň ZŠ i práci s žáky s OMJ. 

Uvnitř materiálu máte k dispozici demonstrační kartičky, které mají dětem i Vám sloužit k získání slovní zásoby a seznámení s lesními zvířaty.

K procvičení slovní zásoby slouží kartičky bez názvů (k dispozici máte i názvy a děti mohou přiřazovat).

Procvičovat mohou děti i pomocí přiloženého pexesa (připojena je i zadní strana pexesa - doporučuji oboustranný tisk).

Společné procvičování slovní zásoby můžete realizovat i pomocí hry Já mám, kdo má? I tu máte v tomto souboru k dispozici.

Bonus - 7 omalovánek s lesními zvířaty!

75,00 Kč